Houmarkens Rideterapi

Hesteassisteret terapi

logoHvad er hesteassisteret terapi?

Hesteassisteret terapi er en terapeutisk samtale, hvor hesten medvirker.

Der er ingen skabelon eller facitliste over, hvordan terapien skal foregå. Man kan være på afstand af hesten, stå ved siden af eller sidde på den. Rammerne dannes ud fra et individuelt ønske. Det er vigtigt, at personen føler sig tilpas i situationen. Der er ikke noget bestemt, man skal tale om, præstere eller opnå i den enkelte terapi. Ofte kræver det tid, at opbygge en relation og tillid til at undersøge de følelser og traumer som kroppen og sindet indeholder. Andre gange påvirkes, man hurtigt af hestens nervesystem og behovet for kontakt til de emner der melder sig.

 

Mine forudsætninger for at tilbyde hesteassisteret terapi

I 2014 afsluttede jeg et toårigt uddannelses forløb som hesteassisteret terapeut og rideterapeut ved Truels Vallø, Happy Horses, på Sjælland.

Jeg blev dermed en af de første uddannede hesteassisterede terapeuter herhjemme i Danmark.

 

Hesten i terapien

Alle mennesker kan have behov for at undersøge egen sårbarhed f.eks. i forbindelse med stress, livs krise, depression, dårligt selvværd eller andre problemstillinger.

Hesteassisteret terapi er også for mennesker med psykiske lidelser eller dysfunktioner som eksempler kan der nævnes ADHD, ADD, PTSD, tilknytnings vanskeligheder, angst, anoreksi, hjerneskade, skizofreni m.f.

Videnskabelige undersøgelser har vist, at dyr kan påvirke mennesker via spejlneuroner. I samværet med dyr aktiveres bl.a. centre i den del af hjernen vi har til fælles med pattedyrene. Her ligger også vores centre for følelser. Nyere undersøgelser inden for hjerneskadeområdet peger på, at nogle centre af hjernen aktiveres via sanserne frem for kognitiv træning.

Hestens nervesystem påvirker således menneskers nervesystem i samværet. Hesten har sin opmærksomhed i det der sker lige nu. Den kommunikerer via kropssprog og sanser, derfor kan den møde os mennesker uforbeholdent også i kontakten til de følelser vi reelt har og ikke kun dem vi viser udadtil.

Mennesket måde at forholde sig til sine omgivelser og andre mennesker på, sker på baggrund af vores tidligere oplevelser og erfaringer.

Hvis vi ved en bestemt følelse eller handling, tidligere har erfaret, at der ikke var kontakt fra andre mennesker f.eks. at der ikke kom en mor som trøstede os, kan denne tidlige negative erfaring ubevidst påvirke vores nuværende reaktion på lignende følelser og handlinger.

Pattedyr, særligt hesten, har en fantastisk evne til at give uforbeholdent kontakt og nærvær når disse følelser kommer frem.